Onze locatie "De Brack".
Welkom op de site van Stichting De Inloop.

De Stichting is opgericht als "Stichting Vrouwenactiviteiten" ooit met behulp van subsidie van de gemeente uit het emancipatiebeleid. De oude, strikte regel, dat de cursussen alleen toegankelijk zijn voor vrouwen, wordt tegenwoordig losgelaten, met uitzondering van de "lichaamsgerichte" cursussen zoals "Yoga" en "Bewegen op muziek".
Echter: de regel blijft, dat de Stichting in overleg met de docent bepaalt of er mannen op een cursus worden toegelaten.

Wij trachten een zo gevarieerd mogelijk cursusaanbod te geven in de eigen wijk, zodat tegemoet gekomen kan worden aan de behoefte binnen de veiligheid van de wijk, buurtgenoten iets creatiefs/sportiefs/educatiefs te bieden.
Door de cursusprijzen bewust zů laag te houden, werken we zo laagdrempelig mogelijk, zodat financiŽle overwegingen geen reden zijn om niet aan een cursus deel te nemen.

Corona maatregelen

Vanwege Corona kunnen in het komende seizoen geen nieuwe cursisten worden ingeschreven.

De cursussen van dit voorjaar kunnen na de zomervakantie hopelijk weer starten met de bestaande cursisten, voor zover de nieuwe richtlijnen dit toelaten. Het kan zijn dat een cursus wel weer start maar met minder deelnemers.

Uw docente zal voor verdere details contact met u opnemen.