Onze locatie "De Brack".
Welkom op de site van Stichting De Inloop.

De Stichting is opgericht als "Stichting Vrouwenactiviteiten" ooit met behulp van subsidie van de gemeente uit het emancipatiebeleid. De oude, strikte regel, dat de cursussen alleen toegankelijk zijn voor vrouwen, wordt tegenwoordig losgelaten, met uitzondering van de "lichaamsgerichte" cursussen zoals "Yoga" en "Bewegen op muziek".
Echter: de regel blijft, dat de Stichting in overleg met de docent bepaalt of er mannen op een cursus worden toegelaten.

Wij trachten een zo gevarieerd mogelijk cursusaanbod te geven in de eigen wijk, zodat tegemoet gekomen kan worden aan de behoefte binnen de veiligheid van de wijk, buurtgenoten iets creatiefs/sportiefs/educatiefs te bieden.
Door de cursusprijzen bewust zů laag te houden, werken we zo laagdrempelig mogelijk, zodat financiŽle overwegingen geen reden zijn om niet aan een cursus deel te nemen.

HET CURSUSGELD EN BETALINGSVOORWAARDEN
De cursisten betalen €3,- per les. Zij betalen dat in twee termijnen aan de docent. De eerste termijn tijdens de eerste les; de tweede termijn tijdens de eerste les in januari.

Bij sommige lessen (zie bij de les-informatie) staat voor deze cursus specifieke, andere informatie.

Voor de uitgebreide betalingsvoorwaarden verwijzen wij u naar de informatie elders op deze site.

Deelname aan de cursussen is altijd op eigen risico. Stichting De Inloop aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of letsel.